BIA MÄTNING

Inbody den mest precisa kroppsanalysen. Mätningen visar hur fördelningen av muskler, fett och vatten ser ut i din kropp.

Du får även hur din balans mellan musklerna ser ut på höger respektive vänster sida samt att den mäter det viserala fettet (farliga fettet som sitter runt organ i kroppen) i kroppen.

InBody mäter vad din kroppen består av.

InBody Clinical for Medical Professionals har samlat över 4600 studier om hälsa relaterat till kroppskomposition. Här finns goda belägg för att kroppskomposition speglar hur det står till med vår hälsa.

Jag är intresserad och vill veta mer!

Har ni läst vår sekretesspolicy?