Gdpr avtal

Parter och ansvar för behandlingen av dina personuppgifter

Ronner Invest AB 556759-8601 (nedan kallad Gym1) är personuppgiftsansvarig för behandlingen av personuppgifter som sker inom ramen för bolagets verksamhet. Bolaget har som ändamål att bedriva verksamhet inom hälsa och träning.

Inledning

Vi värnar om skyddet av dina enskilda rättigheter och dina personuppgifter. Den här integritetspolicyn för behandling av personuppgifter beskriver hur Gym1 samlar in, använder, lagrar och delar personuppgifter. Integritetspolicyn riktar sig till dig som anställd eller konsult, förtroendevald, deltagare på utbildning eller arrangemang eller till dig som på något annat sätt kommer i kontakt med Gym1.

Vilka delar vi personuppgifter med?

Dina personuppgifter kan behövas delas med andra organisationer inom handeln för att vår verksamhet ska fungera, exempelvis vid evenemangsplanering. Vi kan även dela dina personuppgifter med andra, till exempel myndigheter, leverantörer och samarbetspartners, exempelvis för fullgörande av avtal eller vid rättslig förpliktelse. Innan vi delar dina personuppgifter säkerställer vi alltid att tillräckliga tekniska- och organisatoriska säkerhetsåtgärder vidtas.

Uppgifterna kommer inte att överföras till tredje land och dina personuppgifter kommer inte att utsättas för automatiserat beslutsfattande. Om bolaget vid något enstaka tillfälle måste dela dina personuppgifter med tredje land kommer du att informeras särskilt om detta.

För att kunna identifiera dig som kund och betalare hanteras följande:
Namn
Adress
Personnummer
Bild
Grupptillhörighet
Medlemskap

Beroende på hur du betalar kan följande uppgifter om dig hanteras följande:
Kortuppgifter
Bankkontouppgifter
Personnummer
Faktura-uppgifter, namn och adress
E-post

För att vi ska kunna kontakta dig och för att du ska kunna logga in i systemet hanteras följande:
E-post
Telefonnummer
Grupptillhörigheter

För vår och er egen statistik hanteras följande:
Pass- och aktivitetshistorik
Incheckningshistorik
Kön
Köphistorik
Medlemskapshistorik

I bokföringssyfte hanterar vi följande:
Köphistorik
Missade betalningar

Hur länge sparas mina uppgifter?
Vi sparar dina uppgifter så länge du är kund och medlem hos oss. Därefter kommer vi automatiskt att rensa bort dina uppgifter inom 1 år.
Din betalningshistorik sparas så lång tid som krävs enligt bokföringslagen.

Vilka rättigheter har jag?
Som kund hos oss har du vissa rättigheter när det kommer till hur vi behandlar dina personuppgifter.

Rätt till tillgång – Du kan begära ut ett utdrag med all data som vi har sparat om dig.
Rätt till rättelse – Du har rätt att korrigera den data vi har sparat om dig.
Rätt till radering – Du har rätt att begära total radering av din data från vårt system. OBS, detta går bara göra när du inte längre har ett aktivt avtal med oss.
Rätt till begränsning – Du har rätt att kräva att behandlingen av dina personuppgifter begränsas, t.ex. när du anser att de är felaktiga och begärt rättelse.
Rätt att göra invändningar – Du har rätt att göra invändningar på hur vi hanterar dina personuppgifter, t.ex. kan du neka att dina uppgifter används i direktmarknadsföringssyfte.
Rätt till dataportabilitet – Du har rätt att få en kopia på din data i ett strukturerat och maskinläsligt format.
Rätt att framföra klagan – Om du anser att vi hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt kan du kontakta oss. Du har även rätt att lämna in ett klagomål till tillsynsmyndigheten.

Om du vill veta mer

Om du har frågor eller synpunkter som gäller vår integritetspolicy för behandling av personuppgifter eller i övrigt har frågor om hur vi behandlar dina personuppgifter är du välkommen att mejla till info@gym1.nu.